El Thay Kidounah Al Sabah* born 29.05.20

El Thay Kais Al Sabah x El Thay Kamria by Ansata Selman and Kamla II

Pedigree: El Thay Kidounah Al Sabah